References

You've already noticed it: sales & communication is in my blood, so perhaps you prefer some real information and confirmation from some of my partners? 

You can find them right here, the true publicity from CLO'zer addicts! 

Belgische Keten

Marketing Director 

Communicatie tijdens Coronacrisis

"Beste Chadia, Ook langs deze weg nogmaals van harte dank voor jouw inzet de afgelopen 10 dagen. Je hebt werkelijk de gave onze noden te vertalen in duidelijke taal, welke aansluit bij onze activiteiten en onze doelgroep op de juiste wijze kan beroeren. Dank, omdat we op de meest onmogelijke uren op jou konden rekenen voor de opmaak van onze interne en externe communicatie. Wij hebben hier erg positieve reacties op mogen ontvangen!  "